Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neľútostný7544 SGWaAP
0.223nemilosrdný7587 SGWaAP
0.406neľútostná3521 SGWaAP
0.424urputný1381 SGWaAP
0.435ľúty825 SGWaAP
0.477krutý43514 SGWaAP
0.480neúprosný8128 SGWaAP
0.482zúrivý12459 SGWaAP
0.484krvilačný5159 SGWaAP
0.492nemilosrdná4252 SGWaAP
0.514urputný_boj2243 SGWaAP
0.531ukrutný3462 SGWaAP
0.540neohrozený5307 SGWaAP
0.562bezohľadný9012 SGWaAP
0.565nekompromisný15437 SGWaAP
0.576nezmieriteľný3522 SGWaAP
0.577brutálny22269 SGWaAP
0.580neľútostné1255 SGWaAP
0.583neľútostne3672 SGWaAP
0.591nebojácny4586 SGWaAP
0.592obávaný12089 SGWaAP
0.594zákerný13213 SGWaAP
0.595ľstivý2051 SGWaAP
0.598chladnokrvný3330 SGWaAP
0.599pomstychtivý2261 SGWaAP