Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neľútostná3521 SGWaAP
0.173nemilosrdná4252 SGWaAP
0.382neúprosná5238 SGWaAP
0.406neľútostný7544 SGWaAP
0.419krutá42196 SGWaAP
0.420zúrivá5895 SGWaAP
0.485nemilosrdný7587 SGWaAP
0.496zničujúca3937 SGWaAP
0.521brutálna14437 SGWaAP
0.531neľútostné1255 SGWaAP
0.535krvilačná2392 SGWaAP
0.553neľútostne3672 SGWaAP
0.572bezohľadná4129 SGWaAP
0.579vražedná7440 SGWaAP
0.584bezcitná2733 SGWaAP
0.586desivá14221 SGWaAP
0.589neľudská6101 SGWaAP
0.589zlovestná3029 SGWaAP
0.590smrtonosná1921 SGWaAP
0.592pomstychtivá1051 SGWaAP
0.594cynická3428 SGWaAP
0.597zverská503 SGWaAP
0.598nevraživá545 SGWaAP