Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neďaleko138935 SGWaAP
0.218neďaleko57365 SGWaAP
0.441severozápadne5277 SGWaAP
0.446tesné_susedstvo2399 SGWaAP
0.458severovýchodne4165 SGWaAP
0.470blízko65980 SGWaAP
0.472úpätie28343 SGWaAP
0.476juhozápadne3825 SGWaAP
0.477juhovýchodne4413 SGWaAP
0.477hneď_vedľa7383 SGWaAP
0.484tesná_blízkosť29792 SGWaAP
0.487neďaleká35383 SGWaAP
0.492západne12908 SGWaAP
0.494severne24314 SGWaAP
0.495južne28119 SGWaAP
0.499neďaleký31625 SGWaAP
0.508východne13574 SGWaAP
0.509neďaleké15596 SGWaAP
0.514blízkosť304339 SGWaAP
0.537dedinka96948 SGWaAP
0.538úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.539vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.543mestečko156478 SGWaAP