Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neďaleký31625 SGWaAP
0.307neďaleké15596 SGWaAP
0.318neďaleká35383 SGWaAP
0.497neďaleko57365 SGWaAP
0.499neďaleko138935 SGWaAP
0.610lesík14300 SGWaAP
0.611náprotivný2130 SGWaAP
0.616malebný11072 SGWaAP
0.624zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.636malebné_mestečko2895 SGWaAP
0.642novovybudovaný5147 SGWaAP
0.644mestečko156478 SGWaAP
0.657dedinka96948 SGWaAP
0.660cestou126994 SGWaAP
0.661protiľahlý_breh1080 SGWaAP
0.661jazero216086 SGWaAP
0.663zámocký_park4726 SGWaAP
0.665rozľahlý12521 SGWaAP
0.667povyše3571 SGWaAP
0.668zrúcanina20637 SGWaAP
0.669zámoček4482 SGWaAP
0.670úpätie28343 SGWaAP