Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neďaleké15596 SGWaAP
0.307neďaleký31625 SGWaAP
0.360neďaleká35383 SGWaAP
0.509neďaleko138935 SGWaAP
0.512neďaleko57365 SGWaAP
0.540mestečko156478 SGWaAP
0.558susedné20726 SGWaAP
0.565malebné_mestečko2895 SGWaAP
0.566vychýrené1612 SGWaAP
0.582prímorské4661 SGWaAP
0.584malebné14882 SGWaAP
0.614prímorské_letovisko3359 SGWaAP
0.615novovybudované2731 SGWaAP
0.617pobrežné4582 SGWaAP
0.617priľahlé7931 SGWaAP
0.618tunajšie10797 SGWaAP
0.619rekreačné_stredisko12708 SGWaAP
0.623kúpeľné_mestečko3859 SGWaAP
0.636jazero216086 SGWaAP
0.638starobylé9186 SGWaAP
0.640výletné1924 SGWaAP
0.644tamojšie16249 SGWaAP
0.647svetoznáme5113 SGWaAP