Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neďaleká35383 SGWaAP
0.318neďaleký31625 SGWaAP
0.360neďaleké15596 SGWaAP
0.487neďaleko138935 SGWaAP
0.513neďaleko57365 SGWaAP
0.590dedinka96948 SGWaAP
0.616tunajšia28839 SGWaAP
0.633odľahlá12547 SGWaAP
0.640mestečko156478 SGWaAP
0.645vychýrená5323 SGWaAP
0.661tamojšia47268 SGWaAP
0.667malebné_mestečko2895 SGWaAP
0.668dedina421889 SGWaAP
0.669cestou126994 SGWaAP
0.670tesné_susedstvo2399 SGWaAP
0.672okolitá119884 SGWaAP
0.676novovybudovaná6835 SGWaAP
0.678tesná_blízkosť29792 SGWaAP
0.681malebná21836 SGWaAP
0.685bezprostredná_blízkosť21639 SGWaAP
0.689malebná_dedinka4253 SGWaAP
0.690povyše3571 SGWaAP