Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nečlenská2056 SGWaAP
0.323nečlenský1907 SGWaAP
0.360členská91670 SGWaAP
0.512864854 SGWaAP
0.526európska_únia334148 SGWaAP
0.544CEFTA1820 SGWaAP
0.545členský_štát329927 SGWaAP
0.551SNŠ3513 SGWaAP
0.558Únia71621 SGWaAP
0.578krajina2930017 SGWaAP
0.589signatárska639 SGWaAP
0.593kandidátska15663 SGWaAP
0.595západný_Balkán5745 SGWaAP
0.599Moldavsko17226 SGWaAP
0.606pobaltská7155 SGWaAP
0.610multilaterálna2920 SGWaAP