Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nečestnosť1799 SGWaAP
0.254nepoctivosť1014 SGWaAP
0.371podlosť3793 SGWaAP
0.375falošnosť3045 SGWaAP
0.413zištnosť649 SGWaAP
0.420bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.422hrabivosť918 SGWaAP
0.427lakomstvo3062 SGWaAP
0.434ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.436amorálnosť1417 SGWaAP
0.441zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.443faloš4791 SGWaAP
0.443pokrytectvo12995 SGWaAP
0.452pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.453lakomosť2032 SGWaAP
0.453sebeckosť3270 SGWaAP
0.455karierizmus930 SGWaAP
0.459nemorálnosť3093 SGWaAP
0.460prospechárstvo653 SGWaAP
0.460nemravnosť3259 SGWaAP
0.461povýšenectvo1034 SGWaAP
0.461chamtivosť12734 SGWaAP
0.462intrigánstvo456 SGWaAP
0.471sebectvo10545 SGWaAP