Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nečestný4427 SGWaAP
0.372nekalý2974 SGWaAP
0.380podlý4648 SGWaAP
0.395nepoctivý3452 SGWaAP
0.409bezcharakterný2974 SGWaAP
0.428nemorálny4400 SGWaAP
0.457chamtivý4371 SGWaAP
0.468ziskuchtivý1181 SGWaAP
0.478podvodnícky683 SGWaAP
0.481neférový2470 SGWaAP
0.487nečestne1388 SGWaAP
0.488nečestné2401 SGWaAP
0.493bezohľadný9012 SGWaAP
0.494podvodník46874 SGWaAP
0.500amorálny1716 SGWaAP
0.502vypočítavý2447 SGWaAP
0.504počestný2196 SGWaAP
0.504nečestnosť1799 SGWaAP
0.511úskočný658 SGWaAP
0.514nečestná1819 SGWaAP
0.521nehanebný1860 SGWaAP
0.527pokrytecký2959 SGWaAP
0.529prefíkaný8108 SGWaAP
0.546chamtivec1584 SGWaAP
0.556ničomný834 SGWaAP