Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nečestné2401 SGWaAP
0.331nepoctivé783 SGWaAP
0.389podlé1826 SGWaAP
0.398neférové3086 SGWaAP
0.404nemorálne5546 SGWaAP
0.428nekalé3476 SGWaAP
0.432hanebné3436 SGWaAP
0.459amorálne1147 SGWaAP
0.463pokrytecké2358 SGWaAP
0.486zbabelé1891 SGWaAP
0.488nečestný4427 SGWaAP
0.488zločinné1153 SGWaAP
0.495nespravodlivé15887 SGWaAP
0.503bezcharakterné474 SGWaAP
0.506nemravné1617 SGWaAP
0.509nečestnosť1799 SGWaAP
0.521cynické2161 SGWaAP
0.535protizákonné6026 SGWaAP
0.537zlomyseľné1871 SGWaAP
0.539sebecké3637 SGWaAP
0.540pochybné6830 SGWaAP
0.543nenáležité1850 SGWaAP
0.547nezodpovedné11293 SGWaAP
0.547lživé1460 SGWaAP
0.550bezočivé1125 SGWaAP
0.552nerozumné5469 SGWaAP
0.562nemiestne2312 SGWaAP
0.563nedôstojné5337 SGWaAP
0.563korupčné2914 SGWaAP
0.567bezohľadné2998 SGWaAP
0.568vypočítavé511 SGWaAP
0.569nečestná1819 SGWaAP
0.570neprístojné1318 SGWaAP
0.570zvrátené4274 SGWaAP
0.570arogantné4026 SGWaAP
0.582ľahkomyseľné649 SGWaAP
0.586opovážlivé668 SGWaAP
0.588hlúpe23035 SGWaAP
0.589ohavné1961 SGWaAP
0.590férové7210 SGWaAP
0.590zvrhlé1534 SGWaAP
0.590protiprávne4017 SGWaAP
0.592ľahkovážne796 SGWaAP
0.593potupné1259 SGWaAP