Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neústavný1033 SGWaAP
0.244protiústavný6211 SGWaAP
0.422neústavné674 SGWaAP
0.488protiústavné4393 SGWaAP
0.495neústavná450 SGWaAP
0.508protiústavne1035 SGWaAP
0.514protiústavná2694 SGWaAP
0.522protizákonný2549 SGWaAP
0.525ústavný63263 SGWaAP
0.532nelegitímny1379 SGWaAP
0.541protiústavnosť2685 SGWaAP
0.543ústavne5512 SGWaAP
0.556nezákonný15299 SGWaAP
0.558protiprávny5216 SGWaAP
0.577antidemokratický434 SGWaAP
0.578svojvoľný2931 SGWaAP
0.584nelegitímna1101 SGWaAP
0.598arbitrárny1246 SGWaAP
0.600ústavnosť9185 SGWaAP
0.600nelegitímne493 SGWaAP
0.603nezákonnosť7554 SGWaAP
0.609retroaktívny881 SGWaAP
0.611politicky_motivovaný1598 SGWaAP