Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neústavné674 SGWaAP
0.301protiústavné4393 SGWaAP
0.422neústavný1033 SGWaAP
0.431nelegitímne914 SGWaAP
0.470neústavná450 SGWaAP
0.500protiústavný6211 SGWaAP
0.503nezákonné17899 SGWaAP
0.517politicky_motivované1313 SGWaAP
0.518protiprávne4017 SGWaAP
0.537protiústavne1035 SGWaAP
0.537protizákonné6026 SGWaAP
0.551protiústavná2694 SGWaAP
0.568arbitrárne1021 SGWaAP
0.571retroaktívne598 SGWaAP
0.577protiústavnosť2685 SGWaAP
0.578nezákonnosť7554 SGWaAP
0.587nelegitímne493 SGWaAP
0.597nelegitímna1101 SGWaAP
0.603flagrantné_porušenie496 SGWaAP
0.606svojvoľné6223 SGWaAP
0.609ústavnoprávne792 SGWaAP
0.627zmätočné1920 SGWaAP
0.628nekompetentné1496 SGWaAP