Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neúplnosť2749 SGWaAP
0.451nesprávnosť4168 SGWaAP
0.545neúplný9958 SGWaAP
0.579nejednoznačnosť3533 SGWaAP
0.589rozpornosť1271 SGWaAP
0.618nepravdivosť1885 SGWaAP
0.623neúplné6387 SGWaAP
0.628neúplná13672 SGWaAP
0.637nečitateľnosť558 SGWaAP
0.656neúplne2316 SGWaAP
0.665arbitrárnosť1031 SGWaAP
0.671nesúlad19702 SGWaAP
0.672nespoľahlivosť2102 SGWaAP