Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nazvaná28365 SGWaAP
0.465zvaná30264 SGWaAP
0.483nazývaná38350 SGWaAP
0.487nazvaný27571 SGWaAP
0.528pomenovaná19752 SGWaAP
0.533nazvané6830 SGWaAP
0.590príznačne4191 SGWaAP
0.609takzvaná82004 SGWaAP
0.614označovaná22339 SGWaAP
0.615rovnomenná19510 SGWaAP
0.648inšpirovaná26163 SGWaAP
0.659prezývaná3427 SGWaAP
0.661podtitul24333 SGWaAP
0.663nesúca6392 SGWaAP
0.663názov1287602 SGWaAP
0.688predstavená28781 SGWaAP
0.705známa570526 SGWaAP
0.712skrátene7181 SGWaAP
0.716prezentovaná33621 SGWaAP
0.717súborne710 SGWaAP
0.721nazývané12501 SGWaAP
0.722venovaná96409 SGWaAP
0.723nazývaný46160 SGWaAP