Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000naturizmus1968 SGWaAP
0.469nadrealizmus1563 SGWaAP
0.529surrealizmus5446 SGWaAP
0.551symbolizmus4007 SGWaAP
0.554poetizmus1678 SGWaAP
0.569expresionizmus3275 SGWaAP
0.569naturalizmus2845 SGWaAP
0.571existencializmus2174 SGWaAP
0.573nudizmus836 SGWaAP
0.581romantizmus12850 SGWaAP
0.593magický_realizmus1983 SGWaAP
0.599realizmus17755 SGWaAP
0.604symbolista696 SGWaAP
0.614katolícka_moderna2399 SGWaAP
0.617nadrealistická612 SGWaAP
0.618nadrealista937 SGWaAP
0.623lyrika10926 SGWaAP
0.623fantastika8990 SGWaAP
0.626postmoderna6053 SGWaAP
0.630postmodernizmus1877 SGWaAP
0.634dadaizmus1016 SGWaAP