Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000naturalizmus2845 SGWaAP
0.313realizmus17755 SGWaAP
0.338existencializmus2174 SGWaAP
0.350naturalistický1779 SGWaAP
0.352racionalizmus3906 SGWaAP
0.352symbolizmus4007 SGWaAP
0.360expresionizmus3275 SGWaAP
0.381surrealizmus5446 SGWaAP
0.394naturalistická1303 SGWaAP
0.430mysticizmus2351 SGWaAP
0.439idealizmus5687 SGWaAP
0.439postmodernizmus1877 SGWaAP
0.446impresionizmus2995 SGWaAP
0.458dadaizmus1016 SGWaAP
0.463futurizmus1414 SGWaAP
0.463nihilizmus3239 SGWaAP
0.465romantizmus12850 SGWaAP
0.476postmoderna6053 SGWaAP
0.476tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.478poetizmus1678 SGWaAP
0.478kriticizmus766 SGWaAP
0.478pozitivizmus2987 SGWaAP