Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000natešený4550 SGWaAP
0.290naradostený611 SGWaAP
0.375naradovaný659 SGWaAP
0.409uveličený1284 SGWaAP
0.415natešená2125 SGWaAP
0.434natešene3262 SGWaAP
0.488zadychčaný3366 SGWaAP
0.495vysmiaty6225 SGWaAP
0.496nazlostený2306 SGWaAP
0.507udivený2946 SGWaAP
0.516rozjarený1853 SGWaAP
0.518vyľakaný3273 SGWaAP
0.521namrzený2108 SGWaAP
0.528prestrašený1827 SGWaAP
0.543dojatý9142 SGWaAP
0.545nedočkavý6647 SGWaAP
0.545preľaknutý1265 SGWaAP
0.545rozosmiaty741 SGWaAP
0.548nadšene25419 SGWaAP
0.549vydesený6505 SGWaAP
0.561naradostene576 SGWaAP
0.564užasnutý2753 SGWaAP