Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nastolenie12751 SGWaAP
0.456nastoliť24459 SGWaAP
0.526demokratizácia9510 SGWaAP
0.608destabilizácia5818 SGWaAP
0.625obnovenie83993 SGWaAP
0.631autokracia1058 SGWaAP
0.636rozvrat9738 SGWaAP
0.645mierové_spolužitie961 SGWaAP
0.646federalizácia2617 SGWaAP
0.652znovunadobudnutie729 SGWaAP
0.656utvorenie5543 SGWaAP
0.659zjednotenie43822 SGWaAP