Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000narkoman13791 SGWaAP
0.318alkoholik27937 SGWaAP
0.320drogovo_závislý4709 SGWaAP
0.411toxikoman869 SGWaAP
0.437gambler3501 SGWaAP
0.470bezdomovec72894 SGWaAP
0.477drogovo_závislá1569 SGWaAP
0.478drogovo913 SGWaAP
0.484delikvent4288 SGWaAP
0.502pedofil10935 SGWaAP
0.514schizofrenik3161 SGWaAP
0.521drogový_díler3462 SGWaAP
0.535deviant1945 SGWaAP
0.542opilec11158 SGWaAP
0.547kriminálnik12682 SGWaAP
0.559psychopat15417 SGWaAP
0.559narkomanka1220 SGWaAP
0.565násilník15755 SGWaAP
0.570heroín15949 SGWaAP
0.580asociál6203 SGWaAP
0.582fetovať3387 SGWaAP
0.584drogovať2067 SGWaAP
0.587vagabund4296 SGWaAP