Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000napoleonské740 SGWaAP
0.518napoleonská566 SGWaAP
0.531cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.534napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.549kurucké744 SGWaAP
0.552turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.561osmanské1116 SGWaAP
0.583habsburské824 SGWaAP
0.597povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.598nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.598spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.598stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.598husitské_vojsko604 SGWaAP
0.598husitské1106 SGWaAP
0.599kurucká865 SGWaAP
0.602Napoleon19225 SGWaAP
0.612husita4744 SGWaAP
0.618napoleonský860 SGWaAP
0.619spojenecké1951 SGWaAP
0.626Habsburský_monarchia438 SGWaAP