Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.483stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.488napoleonská566 SGWaAP
0.491svetová_vojna223133 SGWaAP
0.522cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.522osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.525habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.530turecký_vpád1141 SGWaAP
0.534napoleonské740 SGWaAP
0.536morová_epidémia2403 SGWaAP
0.548Napoleon19225 SGWaAP
0.550vojna656840 SGWaAP
0.553turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.561Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.566uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.570Napoleon_Bonaparte2287 SGWaAP
0.571kurucká865 SGWaAP
0.571Habsburgovci8710 SGWaAP
0.572osemnáste_storočie3757 SGWaAP
0.574protireformácia1975 SGWaAP
0.574sedemnáste_storočie2630 SGWaAP
0.577napoleonský860 SGWaAP
0.586tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.586rímska_ríša10411 SGWaAP
0.589devätnáste_storočie7927 SGWaAP
0.590cisárstvo5581 SGWaAP
0.591kurucké744 SGWaAP
0.593Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.596markomanská559 SGWaAP