Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.483stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.488napoleonská566 SGWaAP
0.491svetová_vojna223133 SGWaAP
0.522cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.522osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.525habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.530turecký_vpád1141 SGWaAP
0.534napoleonské740 SGWaAP
0.536morová_epidémia2403 SGWaAP
0.548Napoleon19225 SGWaAP
0.550vojna656840 SGWaAP
0.553turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.561Osmanský_ríša5243 SGWaAP