Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000napoleonská566 SGWaAP
0.488napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.518napoleonské740 SGWaAP
0.542napoleonský860 SGWaAP
0.562Napoleon19225 SGWaAP
0.585husitská3015 SGWaAP
0.587kurucká865 SGWaAP
0.589imperiálna2833 SGWaAP
0.589habsburská2478 SGWaAP
0.595Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.598pruská2574 SGWaAP
0.599križiacka1359 SGWaAP
0.608osmanská3041 SGWaAP
0.610cisárska10525 SGWaAP
0.612Napoleon_Bonaparte2287 SGWaAP
0.616dobyvačná1137 SGWaAP
0.619monarchistická588 SGWaAP
0.622československá_légia1579 SGWaAP
0.622habsburské824 SGWaAP
0.623Habsburgovci8710 SGWaAP
0.625husitské1106 SGWaAP