Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000napínavý22212 SGWaAP
0.308napínavá11571 SGWaAP
0.320napínavé9520 SGWaAP
0.328strhujúci11195 SGWaAP
0.462nečakaný_zvrat3452 SGWaAP
0.483napínavo1036 SGWaAP
0.489pútavý26135 SGWaAP
0.517zápletka30189 SGWaAP
0.523nečakané_rozuzlenie592 SGWaAP
0.525strhujúce3314 SGWaAP
0.530dramatický70038 SGWaAP
0.547dejový_zvrat1437 SGWaAP
0.548vzrušujúci20702 SGWaAP
0.562strhujúca6184 SGWaAP
0.572epický9874 SGWaAP
0.585rozuzlenie12079 SGWaAP
0.585dojímavý7208 SGWaAP
0.586prekvapivý_zvrat765 SGWaAP
0.589divácky_atraktívny1616 SGWaAP
0.596detektívny5323 SGWaAP
0.599dobrodružný22312 SGWaAP
0.600zvrat39574 SGWaAP
0.601dojemný3914 SGWaAP