Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000naničhodník2593 SGWaAP
0.259ničomník3233 SGWaAP
0.277oplan1373 SGWaAP
0.286podliak4530 SGWaAP
0.298naničhodný1277 SGWaAP
0.319odroň965 SGWaAP
0.341sviniar5895 SGWaAP
0.343špinavec1810 SGWaAP
0.347nehanebník477 SGWaAP
0.358mamľas1381 SGWaAP
0.364niktoš2325 SGWaAP
0.365pankhart2052 SGWaAP
0.366darebák12308 SGWaAP
0.382bezočivec653 SGWaAP
0.383nevďačník951 SGWaAP
0.394chvastúň811 SGWaAP
0.407chumaj3043 SGWaAP
0.407chrapúň3714 SGWaAP
0.409prašivec640 SGWaAP
0.412chmuľo1045 SGWaAP
0.416ťuťmák966 SGWaAP
0.421nafúkanec1135 SGWaAP
0.422lump4076 SGWaAP
0.425odkundes964 SGWaAP
0.428lotor10149 SGWaAP