Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000namyslenosť3052 SGWaAP
0.185nadutosť2296 SGWaAP
0.240povýšenosť1878 SGWaAP
0.244samoľúbosť4704 SGWaAP
0.252domýšľavosť1966 SGWaAP
0.258nafúkanosť738 SGWaAP
0.311spupnosť1331 SGWaAP
0.316sebeckosť3270 SGWaAP
0.320márnomyseľnosť2464 SGWaAP
0.339povýšenectvo1034 SGWaAP
0.365márnivosť3421 SGWaAP
0.369nerozumnosť1145 SGWaAP
0.378lakomosť2032 SGWaAP
0.378zbabelosť7461 SGWaAP
0.385zadubenosť887 SGWaAP
0.399sebectvo10545 SGWaAP
0.402bohorovnosť1252 SGWaAP
0.403tuposť3460 SGWaAP
0.406pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.414arogancia24083 SGWaAP
0.416arogantnosť1322 SGWaAP
0.428zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.429povrchnosť7196 SGWaAP