Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000namrzený2108 SGWaAP
0.266nazlostený2306 SGWaAP
0.283namosúrený1638 SGWaAP
0.299mrzutý4957 SGWaAP
0.388rozčúlený6270 SGWaAP
0.394nevrlý2648 SGWaAP
0.395skormútený1024 SGWaAP
0.403roztrpčený1373 SGWaAP
0.404vyľakaný3273 SGWaAP
0.411napajedený478 SGWaAP
0.423zachmúrený3581 SGWaAP
0.428zronený2312 SGWaAP
0.432nasrdený1460 SGWaAP
0.433skleslý1263 SGWaAP
0.434mrzuto3593 SGWaAP
0.438namrzene3025 SGWaAP
0.445prestrašený1827 SGWaAP
0.448ospanlivý1296 SGWaAP
0.449zamyslený5291 SGWaAP
0.451ustatý4504 SGWaAP
0.452namrzená701 SGWaAP
0.455skľúčený2790 SGWaAP
0.459začudovaný1790 SGWaAP
0.463ustarostený4659 SGWaAP