Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000namaľované2878 SGWaAP
0.310namaľovaná7334 SGWaAP
0.403namaľovaný7713 SGWaAP
0.475maľované4416 SGWaAP
0.547vyzdobené2755 SGWaAP
0.563ozdobené3247 SGWaAP
0.565namaľovať32315 SGWaAP
0.565natreté2210 SGWaAP
0.584krikľavo2324 SGWaAP
0.586zdobené5405 SGWaAP
0.588domaľovať1345 SGWaAP
0.594vyleštené1219 SGWaAP
0.601nabielo1307 SGWaAP