Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nakladateľstvo9638 SGWaAP
0.237vydavateľstvo165695 SGWaAP
0.443Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.485vydavateľstvo_Slovart4632 SGWaAP
0.539vydavateľstvo_Kalligram1112 SGWaAP
0.539pedagogické_nakladateľstvo2535 SGWaAP
0.541vydavateľstvo_Ikar7166 SGWaAP
0.557Slovart6551 SGWaAP
0.570vydavateľstvo_Osveta660 SGWaAP
0.572nakladateľ1788 SGWaAP
0.584knižné7614 SGWaAP
0.585Ikar9889 SGWaAP
0.587vydavateľstvo_Fragment654 SGWaAP
0.588vydavateľ78424 SGWaAP
0.589Perfektum1420 SGWaAP
0.595periodikum38863 SGWaAP
0.596vydavateľské2456 SGWaAP