Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nafúkanec1135 SGWaAP
0.360namyslený6988 SGWaAP
0.365neokrôchanec564 SGWaAP
0.366niktoš2325 SGWaAP
0.367chvastúň811 SGWaAP
0.371chmuľo1045 SGWaAP
0.374odroň965 SGWaAP
0.382chrapúň3714 SGWaAP
0.388nadutý1976 SGWaAP
0.394kretén5351 SGWaAP
0.395ťuťmák966 SGWaAP
0.399chumaj3043 SGWaAP
0.405horenos566 SGWaAP
0.408nevďačník951 SGWaAP
0.409trkvas1504 SGWaAP
0.412hlupák45452 SGWaAP
0.421naničhodník2593 SGWaAP
0.422trpák950 SGWaAP
0.423odľud1038 SGWaAP
0.427truľo2152 SGWaAP
0.428sraľo617 SGWaAP
0.430táraj2532 SGWaAP
0.432podliak4530 SGWaAP
0.436úbožiak8766 SGWaAP