Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadvláda28296 SGWaAP
0.422hegemónia5912 SGWaAP
0.508krutovláda986 SGWaAP
0.548koloniálna_nadvláda615 SGWaAP
0.577tyrania8888 SGWaAP
0.594dominancia23791 SGWaAP
0.608poroba2954 SGWaAP
0.611turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.620dŕžava3109 SGWaAP
0.621samovláda809 SGWaAP
0.625svetovláda2471 SGWaAP
0.627područie5355 SGWaAP
0.629ríša105889 SGWaAP
0.630tyranská846 SGWaAP
0.630diktatúra24909 SGWaAP
0.644dobytie11312 SGWaAP
0.648hrôzovláda742 SGWaAP
0.649vymaniť_spod1450 SGWaAP
0.650dobyvačná1137 SGWaAP
0.652Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.657osmanská3041 SGWaAP