Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadviazanie_diplomatický894 SGWaAP
0.515diplomatický_styk2358 SGWaAP
0.593svätá_Stolica1457 SGWaAP
0.596Ruska_federácia2779 SGWaAP
0.614bilaterálny8325 SGWaAP
0.633svätá_stolica24445 SGWaAP
0.655diplomatický24543 SGWaAP
0.689znovuzjednotenie1943 SGWaAP
0.695pád_Berlínsky1139 SGWaAP
0.697diplomatická_nóta731 SGWaAP
0.697podpísanie38400 SGWaAP
0.697Kórejský_ľudovodemokratická806 SGWaAP
0.700výročie283304 SGWaAP
0.703zrušenie_vízová1218 SGWaAP
0.712federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.713signatárska639 SGWaAP
0.714dvojstranná5846 SGWaAP
0.721bilaterálna12844 SGWaAP
0.723Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.725dvojstranný4137 SGWaAP
0.728vízový_režim1310 SGWaAP
0.731nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.731veľvyslanectvo48132 SGWaAP