Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadutosť2296 SGWaAP
0.185namyslenosť3052 SGWaAP
0.240spupnosť1331 SGWaAP
0.242povýšenosť1878 SGWaAP
0.261nafúkanosť738 SGWaAP
0.280samoľúbosť4704 SGWaAP
0.289bohorovnosť1252 SGWaAP
0.309tuposť3460 SGWaAP
0.311zadubenosť887 SGWaAP
0.317povýšenectvo1034 SGWaAP
0.354arogancia24083 SGWaAP
0.379márnomyseľnosť2464 SGWaAP
0.379domýšľavosť1966 SGWaAP
0.380sebeckosť3270 SGWaAP
0.383arogantnosť1322 SGWaAP
0.385zbabelosť7461 SGWaAP
0.387pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.388lakomosť2032 SGWaAP
0.394bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.402nerozumnosť1145 SGWaAP
0.403podlosť3793 SGWaAP
0.414servilnosť1743 SGWaAP
0.421hrabivosť918 SGWaAP