Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadstraníckosť591 SGWaAP
0.360apolitickosť890 SGWaAP
0.498principiálnosť950 SGWaAP
0.532straníckosť1016 SGWaAP
0.537demokratickosť1178 SGWaAP
0.540nadstranícky1512 SGWaAP
0.588nestrannosť8322 SGWaAP
0.599verejnoprávnosť2562 SGWaAP
0.599zásadovosť1839 SGWaAP
0.604nadstranícka735 SGWaAP
0.645legitímnosť2535 SGWaAP
0.650zahraničnopolitická_orientácia917 SGWaAP
0.655nestranícka495 SGWaAP
0.662nestranícky1204 SGWaAP
0.662názorová_pluralita635 SGWaAP
0.668koncepčnosť848 SGWaAP
0.670legitimita14045 SGWaAP
0.672apolitický2291 SGWaAP
0.680proslovenská426 SGWaAP
0.680apolitická1994 SGWaAP