Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadrealizmus1563 SGWaAP
0.293nadrealista937 SGWaAP
0.299poetizmus1678 SGWaAP
0.350surrealizmus5446 SGWaAP
0.373symbolizmus4007 SGWaAP
0.388nadrealistická612 SGWaAP
0.391expresionizmus3275 SGWaAP
0.392katolícka_moderna2399 SGWaAP
0.418romantizmus12850 SGWaAP
0.432existencializmus2174 SGWaAP
0.443štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.443kubizmus2577 SGWaAP
0.449postmoderna6053 SGWaAP
0.457impresionizmus2995 SGWaAP
0.468symbolista696 SGWaAP
0.469naturizmus1968 SGWaAP
0.474dadaizmus1016 SGWaAP
0.476avantgarda8447 SGWaAP
0.488futurizmus1414 SGWaAP
0.492básnická21945 SGWaAP
0.493socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.499básnický16809 SGWaAP
0.499postmodernizmus1877 SGWaAP