Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadrealistická612 SGWaAP
0.326nadrealista937 SGWaAP
0.388nadrealizmus1563 SGWaAP
0.395básnická21945 SGWaAP
0.448Osamelý_bežec590 SGWaAP
0.449nadrealistický408 SGWaAP
0.475katolícka_moderna2399 SGWaAP
0.488ľúbostná_lyrika714 SGWaAP
0.496poetizmus1678 SGWaAP
0.511expresionistická573 SGWaAP
0.514Buzássy2179 SGWaAP
0.525poézia145669 SGWaAP
0.526lyrika10926 SGWaAP
0.528básnický16809 SGWaAP
0.532surrealistická2742 SGWaAP
0.537osamelý_bežec1499 SGWaAP
0.545symbolista696 SGWaAP