Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadrealista937 SGWaAP
0.293nadrealizmus1563 SGWaAP
0.326nadrealistická612 SGWaAP
0.431Osamelý_bežec590 SGWaAP
0.438katolícka_moderna2399 SGWaAP
0.443poetizmus1678 SGWaAP
0.444davista1019 SGWaAP
0.470nadrealistický408 SGWaAP
0.481surrealista2123 SGWaAP
0.495básnická21945 SGWaAP
0.508symbolista696 SGWaAP
0.510Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.528Buzássy2179 SGWaAP
0.531surrealizmus5446 SGWaAP
0.534osamelý_bežec1499 SGWaAP
0.543básnický16809 SGWaAP
0.546básnik142179 SGWaAP
0.556literát11657 SGWaAP
0.557hlasista1119 SGWaAP
0.562literárny_kritik6916 SGWaAP
0.567symbolizmus4007 SGWaAP