Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadpráca2773 SGWaAP
0.618servilnosť1743 SGWaAP
0.618nehoráznosť4618 SGWaAP
0.636čistka9201 SGWaAP
0.638servilná732 SGWaAP
0.641štvavá_kampaň855 SGWaAP
0.645protislovenská1870 SGWaAP
0.645špinavosť5196 SGWaAP
0.655záslužná6367 SGWaAP
0.657dehonestácia2165 SGWaAP
0.667zlodejčina483 SGWaAP
0.680buzerácia1880 SGWaAP
0.680servilný1706 SGWaAP
0.696lajdáckosť640 SGWaAP
0.699demagógia9905 SGWaAP
0.702propagandista2601 SGWaAP
0.708nekompetentná1633 SGWaAP
0.708bezcharakterná728 SGWaAP
0.711nekompetentný4346 SGWaAP
0.711politikárčenie3733 SGWaAP
0.712trestuhodná1095 SGWaAP
0.712bohorovnosť1252 SGWaAP
0.712aparátčik726 SGWaAP
0.713prechmat1621 SGWaAP
0.713protislužba2653 SGWaAP
0.716pritakávač668 SGWaAP
0.718darmožráč3583 SGWaAP
0.719nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.720hlasná_trúba497 SGWaAP
0.720hochštapler1448 SGWaAP
0.722službička1334 SGWaAP
0.723donebavolajúca479 SGWaAP
0.724protislovenský1765 SGWaAP
0.725demagogická1288 SGWaAP