Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadpráca2773 SGWaAP
0.618servilnosť1743 SGWaAP
0.618nehoráznosť4618 SGWaAP
0.636čistka9201 SGWaAP
0.638servilná732 SGWaAP
0.641štvavá_kampaň855 SGWaAP
0.645protislovenská1870 SGWaAP
0.645špinavosť5196 SGWaAP
0.655záslužná6367 SGWaAP
0.657dehonestácia2165 SGWaAP
0.667zlodejčina483 SGWaAP
0.680buzerácia1880 SGWaAP
0.680servilný1706 SGWaAP
0.696lajdáckosť640 SGWaAP
0.699demagógia9905 SGWaAP
0.702propagandista2601 SGWaAP
0.708nekompetentná1633 SGWaAP