Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadpozemské1130 SGWaAP
0.371nadprirodzené5151 SGWaAP
0.429božské15006 SGWaAP
0.455mystické6193 SGWaAP
0.485démonické1025 SGWaAP
0.493mysteriózne708 SGWaAP
0.494transcendentálne510 SGWaAP
0.495transcendentné715 SGWaAP
0.501tajomné16317 SGWaAP
0.525nadpozemský1782 SGWaAP
0.527metafyzické1496 SGWaAP
0.537neopísateľné2834 SGWaAP
0.538povznášajúce1249 SGWaAP
0.538nadpozemská2839 SGWaAP
0.543nedefinovateľné692 SGWaAP
0.555snové1430 SGWaAP
0.559tajuplné2132 SGWaAP
0.565vznešené8432 SGWaAP
0.565magické16158 SGWaAP
0.567nadľudské560 SGWaAP
0.571diabolské2449 SGWaAP
0.575bytostné1912 SGWaAP
0.588nebeské8382 SGWaAP