Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadnárodná_korporácia4637 SGWaAP
0.174korporácia32525 SGWaAP
0.359nadnárodný_koncern2115 SGWaAP
0.441nadnárodná34244 SGWaAP
0.469nadnárodný11337 SGWaAP
0.514multinacionálna442 SGWaAP
0.514veľkokapitál675 SGWaAP
0.539oligarchia6822 SGWaAP
0.544lobistická4690 SGWaAP
0.592kapitalista14057 SGWaAP
0.601monopolná2220 SGWaAP
0.603korporatívna712 SGWaAP
0.608korporatívny1027 SGWaAP
0.621oligarcha22234 SGWaAP
0.624lobista8345 SGWaAP
0.630finančník12913 SGWaAP
0.636vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.637firmička1724 SGWaAP
0.637kapitalistická11577 SGWaAP
0.649bankár26587 SGWaAP
0.653firma2093834 SGWaAP