Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadnárodná34244 SGWaAP
0.441nadnárodná_korporácia4637 SGWaAP
0.469korporácia32525 SGWaAP
0.497nadnárodný11337 SGWaAP
0.525multinacionálna442 SGWaAP
0.541nadnárodný_koncern2115 SGWaAP
0.590nadnárodné2452 SGWaAP
0.635východoeurópska6808 SGWaAP
0.644európska708899 SGWaAP
0.655stredoeurópska19002 SGWaAP
0.659holdingová4048 SGWaAP
0.662globálna98230 SGWaAP
0.669etablovaná6125 SGWaAP
0.678lobistická4690 SGWaAP
0.680korporatívna712 SGWaAP
0.682zámorská10904 SGWaAP
0.682celoeurópska9127 SGWaAP
0.685vrcholový_manažment4416 SGWaAP
0.687konzultantská911 SGWaAP
0.690spoločnosť4055183 SGWaAP
0.696medzinárodná539331 SGWaAP