Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadjazd6964 SGWaAP
0.193podjazd5622 SGWaAP
0.312nadchod2317 SGWaAP
0.370kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.392viadukt5163 SGWaAP
0.401podchod21959 SGWaAP
0.405estakáda4055 SGWaAP
0.406prístavný_most3479 SGWaAP
0.407Prístavný_most2288 SGWaAP
0.422štvorprúdová2759 SGWaAP
0.422most320371 SGWaAP
0.436okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.451priecestie14036 SGWaAP
0.451mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.451železničná_trať32339 SGWaAP
0.454križovatka133816 SGWaAP
0.460obchvat35098 SGWaAP