Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadaná5384 SGWaAP
0.351talentovaná22633 SGWaAP
0.470ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.496rozhľadená1053 SGWaAP
0.522zdatná4289 SGWaAP
0.524nadaný24561 SGWaAP
0.527vzdelaná11990 SGWaAP
0.540snaživá1331 SGWaAP
0.556nadané12079 SGWaAP
0.561talentované7266 SGWaAP
0.581vnímavá5691 SGWaAP
0.586empatická3250 SGWaAP
0.590hudobníčka5387 SGWaAP
0.590zručná3463 SGWaAP
0.597huslistka3262 SGWaAP
0.598zanietená2532 SGWaAP
0.600chápavá2033 SGWaAP
0.603muzikálna813 SGWaAP
0.611mladučká9675 SGWaAP
0.613pedagogička11781 SGWaAP
0.615slobodomyseľná594 SGWaAP
0.615pracovitá5496 SGWaAP
0.616študujúca1954 SGWaAP
0.617umelkyňa20466 SGWaAP