Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nadšený77018 SGWaAP
0.445potešený9488 SGWaAP
0.461nadšená30526 SGWaAP
0.505nadšené7108 SGWaAP
0.507očarený7688 SGWaAP
0.524sklamaný72276 SGWaAP
0.528ohromený8880 SGWaAP
0.559ohúrený3254 SGWaAP
0.566rozčarovaný5383 SGWaAP
0.571zanietený12458 SGWaAP
0.572dojatý9142 SGWaAP
0.572entuziastický479 SGWaAP
0.582prekvapený96453 SGWaAP
0.583milo_prekvapený9962 SGWaAP
0.588uveličený1284 SGWaAP
0.591dychtivý2749 SGWaAP
0.606nedočkavý6647 SGWaAP
0.607šokovaný17046 SGWaAP
0.609natešený4550 SGWaAP
0.624nadšenie121758 SGWaAP
0.630vzrušený10709 SGWaAP
0.633spokojný384090 SGWaAP
0.637znechutený13978 SGWaAP