Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nactiutŕhanie566 SGWaAP
0.385ohováranie18050 SGWaAP
0.449krivé_obvinenie2863 SGWaAP
0.535osočovanie9287 SGWaAP
0.554rúhanie6596 SGWaAP
0.556urážka43563 SGWaAP
0.583krivá_prísaha1017 SGWaAP
0.586bohorúhačstvo524 SGWaAP
0.586odsúdenie27011 SGWaAP
0.602kacírstvo2847 SGWaAP
0.602nepodložené_obvinenie639 SGWaAP
0.610krivé_svedectvo1111 SGWaAP
0.630lživé1460 SGWaAP
0.638ohovárač1163 SGWaAP
0.641vyhrážanie7204 SGWaAP
0.645obscénnosť1220 SGWaAP