Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacistický_koncentračný1672 SGWaAP
0.224vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.235koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.309Osvienčim17526 SGWaAP
0.399koncentrák6007 SGWaAP
0.433osvienčimský639 SGWaAP
0.456zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.464nacistický14728 SGWaAP
0.486varšavské_geto683 SGWaAP
0.492láger4298 SGWaAP
0.502plynová_komora5315 SGWaAP
0.516deportácia13952 SGWaAP