Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.327fašistické5633 SGWaAP
0.355Hitler54756 SGWaAP
0.355nacistická11489 SGWaAP
0.357nacista32919 SGWaAP
0.369Spojenec1845 SGWaAP
0.382Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.389nacistický14728 SGWaAP
0.393sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.397Hitlerovo2099 SGWaAP
0.404víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.422ZSSR57329 SGWaAP
0.423Hitlerova5611 SGWaAP
0.429nacizmus17825 SGWaAP
0.429Hitlerov6147 SGWaAP
0.430nacistické3644 SGWaAP
0.453Sovietsky_zväz3134 SGWaAP
0.457spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.467Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.472ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.482okupačná5266 SGWaAP
0.485okupácia28497 SGWaAP
0.487Stalin32834 SGWaAP
0.506anšlus731 SGWaAP
0.508okupované3688 SGWaAP
0.509Československo117408 SGWaAP
0.509nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.510nacistická_ideológia910 SGWaAP
0.513mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.514fašistický12968 SGWaAP
0.517cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.519Protektorát1361 SGWaAP
0.519Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.520sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.521ČSR39747 SGWaAP
0.523Soviet12360 SGWaAP
0.523sovietske11844 SGWaAP
0.524sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.527okupant9714 SGWaAP
0.527boľševická_revolúcia1283 SGWaAP