Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.327fašistické5633 SGWaAP
0.355Hitler54756 SGWaAP
0.355nacistická11489 SGWaAP
0.357nacista32919 SGWaAP
0.369Spojenec1845 SGWaAP
0.382Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.389nacistický14728 SGWaAP
0.393sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.397Hitlerovo2099 SGWaAP
0.404víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.422ZSSR57329 SGWaAP
0.423Hitlerova5611 SGWaAP
0.429nacizmus17825 SGWaAP
0.429Hitlerov6147 SGWaAP
0.430nacistické3644 SGWaAP
0.453Sovietsky_zväz3134 SGWaAP
0.457spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.467Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.472ľudácky_režim1259 SGWaAP