Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nacistické3644 SGWaAP
0.262fašistické5633 SGWaAP
0.341nacistický14728 SGWaAP
0.353nacista32919 SGWaAP
0.361nacistická11489 SGWaAP
0.365Hitlerovo2099 SGWaAP
0.430nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.466komunistické8142 SGWaAP
0.472nacizmus17825 SGWaAP
0.484Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.506okupované3688 SGWaAP
0.512boľševické1337 SGWaAP
0.513sovietske11844 SGWaAP
0.514židovské17950 SGWaAP
0.519vojnové10331 SGWaAP
0.527Hitlerova5611 SGWaAP
0.529nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.534sionistické930 SGWaAP
0.544Hitler54756 SGWaAP
0.546spojenecké1951 SGWaAP